+359 87 896 8732 director@ikht.bg

За нас

Отдели, Докторски програми, Дейности

Кои сме ние

Институтът по криобиология и хранителни технологии осъществява фундаментални научни изследвания, научно-приложни изследвания, иновативна и консултантска дейност в областта на криобиологията, лиофилизацията, хранителните технологии, качеството и безопасността на храните и напитките и приложението на технологии с биологично активни вещества.

Научни отдели:

  • Отдел „Криобиология и биологично активни вещества“
  • Отдел „Хранителни технологии“

ИКХТ има програмна акредитация за обучение в ОНС „Доктор” по 4 научни специалности:

„Технология на месните и рибните продукти”, ш.02.11.05.,

„Технология на алкохолните и безалкохолните напитки” ш. 02.11.07.,

„Технология на биологично-активните вещества” ш. 02.11.11. и

„Технология на преработката и съхранението на зърното, зърнените продукти и смесите“, ш. 02.11.18.

 

ПРАВИЛНИК

ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА
ИНСТИТУТ ПО КРИОБИОЛОГИЯ И ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

Новини

Новини, обяви, търгове

22.02.2020

Институтът по криобиология и хранителни технологии към Селскостопанска академия получи грамота в раздел „Научна дейност и разработки” от Конкурса за иновации на Международната селскостопанска изложба АГРА 2020 за биологично активният ензимен продукт „ФибриноЗИМ“.

25.09.2019

На основание Глава V-та, чл.55 от Правилника за прилагане на закона за държавна собственост и с оглед резултатите, отразени от комисия, назначена със заповед № РД- 04-37/19.08.2019 г. на Директора на ИКХТ в Протокол от 24.09.2019 г. за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, публична държавна собственост, предоставен за управление на ИКХТ.

05.06.2019

На основание Глава V-та, чл.55 от Правилника за прилагане на закона за държавна собственост и с оглед резултатите, отразени от комисия, назначена със заповед № РД- 04-25/27.05.2019 г. на Директора на ИКХТ в Протокол от 05.07.2019 г. за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, публична държавна собственост, предоставен за управление на ИКХТ.

Нови продукти

Нови разработки и продукти

Програма с хранителни добавки за стабилизиране на организма при вирусни инфекции! 

ViralProtect

Осигурява NAG (N-Acetil-Glucosamin), GSO4 (Glucosamin Sulphate), PCB (Phycocyanobilins), Zn-citrate, 1-3/1-6 Betaglucans (from Yeast cells)

Resveratrol C

Oсигурява нужното количество от Витамин С и мощни антиоксидантни флавоноиди от групата на Антоцианите

Se-Methionine Natural Colors

Осигурява Selenomethionine, PCB (Phycocyanobilins), Curcumine, Betacaroten, Lycopene, Lutheine, Prebiotic (FOS)

Пробиотични продукти

Профилактични хранителни добавки

Биопрепарати

за медицинската практика