+359 87 896 8732 director@ikht.bg

За нас

Отдели, Докторски програми, Дейности

Кои сме ние

Институтът по криобиология и хранителни технологии осъществява фундаментални научни изследвания, научно-приложни изследвания, иновативна и консултантска дейност в областта на криобиологията, лиофилизацията, хранителните технологии, качеството и безопасността на храните и напитките и приложението на технологии с биологично активни вещества.

Научни отдели:

  • Отдел „Криобиология и биологично активни вещества“
  • Отдел „Хранителни технологии“

ИКХТ има програмна акредитация за обучение в ОНС „Доктор” по 4 научни специалности:

„Технология на месните и рибните продукти”, ш.02.11.05.,

„Технология на алкохолните и безалкохолните напитки” ш. 02.11.07.,

„Технология на биологично-активните вещества” ш. 02.11.11. и

„Технология на преработката и съхранението на зърното, зърнените продукти и смесите“, ш. 02.11.18. 

ПРАВИЛНИК

ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА
ИНСТИТУТ ПО КРИОБИОЛОГИЯ И ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

Новини

Новини, обяви, търгове

17.09.2021

Институт по криобиология и хранителни технологии – София, към Селскостопанска Академия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“ по 5. Технически науки, професионално направление 5.12. Хранителни технологии, научна специалност „Технология на биологично активните вещества (вкл. ензими, хормони и белтъчини“, за нуждите на отдел „Криобиология и Биологично активни вещества“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.

Документи за участие се подават в ЦУ на ССА, ул. Суходолска 30, тел. 02/ 812 7560

Обявата е публикувана в Държавен вестник, бр. 78 от 17 септември 2021 г. 

30.06.2021

На 30.06.2021г. Институтът по криобиология и хранителни технологии към ССА беше домакин на работна среща с Ръководството на Факултет по хранителни технологии и нутрициология при Държавен Университет – гр. Тетово в Р.С. Македония.

28.05.2021

Институт по криобиология и хранителни технологии – София, към Селскостопанска Академия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ по 5. Технически науки, професионално направление 5.12. Хранителни технологии, научна специалност „Технология на биологично активните вещества (вкл. ензими, хормони и белтъчини“, за нуждите на отдел „Хранителни технологии“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.

Документи за участие се подават в ЦУ на ССА, ул. Суходолска 30, тел. 02/ 812 7560

Обявата е публикувана в Държавен вестник, бр. 45 от 28 май 2021 г. 

Нови продукти

Нови разработки и продукти

Програма с хранителни добавки за стабилизиране на организма при вирусни инфекции! 

Пробиотични продукти

Биопрепарати

за медицинската практика

Профилактични хранителни добавки

Проект № КП-06-М26/7

„Криогенен метод с ултралиофилизация за запазване на биологичната активност на екстракти от микробиални източници“

Проект ДН 06/5 от 16.12.2017г.

“Алтернативна технология за понижаване на алергенния и антигенен ефект на млечни протеини