+359 87 896 8732 director@ikht.bg

На 30.06.2021г. Институтът по криобиология и хранителни технологии към ССА беше домакин на работна среща с Ръководството на Факултет по хранителни технологии и нутрициология при Държавен Университет – гр. Тетово в Р.С. Македония.

На срещата присъстваха доц. д-р Намик Дурмиши – ръководител на катедра „Качество и безопасност на храните“ и доц. д-р Исмаил Ферати – ръководител на акредитирана лаборатория „Обща и хранителна микробиология“ към Университета в Тетово.

Директорът на ИКХТ проф. д-р Илиана Начева и Деканът на факултета проф. д-р Джезаир Идризи подписаха споразумение за сътрудничество в областта на криоконсервирането и хранителните технологии, изразяващо се в обмен на учени и специалисти, участие в научно-изследователски и преподавателски дейности.

По време на срещата, ръководството на двете институции представиха своите разработки и бяха обсъдени общи бъдещи проекти.

От началото на годината проф. д-р Илиана Начева подписа двустранни споразумения за научно сътрудничество на ИКХТ с няколко университета в Хърватия, Р. Молдова и Р.С. Македония.

Контакти

1407, гр. София, бул. „Черни връх“ № 53

Тел: 02/ 8681363, 02/ 9628413, 02/ 8682456

 

E-mail: director@ikht.bg

Архив