+359 87 896 8732 director@ikht.bg

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Обяви за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Открити процедури по ЗОП

Публични покани

Покана за подаване на оферти

Контакти

1407, гр. София, бул. „Черни връх“ № 53

Тел: 02/ 8681363, 02/ 9628413, 02/ 8682456

 

E-mail: director@ikht.bg

Архив