+359 87 896 8732 director@ikht.bg

Процедури:

Николай Янков Солаков

Описание:

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: “Разработване на технология за биопродукти на основата на органични източници“, разработен от задочен докторант ас. Николай Янков Солаков, за присъждане на научна степен „Доктор“ по научна специалност „Технология на биологично активни вещества (вкл. ензими, хормони, белтъчини)“, професионално направление ш. 5.12 „Хранителни технологии.

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 15.09.2023 г. от 13.00 ч. в заседателната зала на ИКХТ – София, бул. Черни връх № 53.

Контакти

1407, гр. София, бул. „Черни връх“ № 53

Тел: 02/ 8681363, 02/ 9628413, 02/ 8682456

 

E-mail: director@ikht.bg

Архив