+359 87 896 8732 director@ikht.bg

СТРУКТУРНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА

ИНСТИТУТ ПО КРИОБИОЛОГИЯ И ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

Ръководство: 

тел: 02/ 868 13 63; 087 896 8732

e-mail: director@ikht.bg 

Проф. д-р Илиана Начева

Директор

тел: 087 8968729

 e-mail: iliyana.petrova@ikht.bg

Доц. д-р Илияна Петрова

Заместник директор

Обща администрация: 

тел: 02/ 868 50 95; 087 8968723

e-mail: fso.ikht@abv.bg 

Иванка Драгаданова

Главен счетоводител, ръководител отдел

тел: 02/ 868 13 63

e-mail: trz@ikht.bg  

Галина Чиренска

Човешки ресурси

Отдел „Криобиология и Биологично активни вещества“: 

тел: 087 9165556

e-mail: maria.doneva@ikht.bg

доц. д-р Мария Донева

Ръководител отдел

Отдел „Хранителни технологии“: 

тел: 02/825 51 80; 02/868 30 77

e-mail: daniela.miteva@ikht.bg

доц. д-р Даниела Митева

Ръководител отдел

Контакти

1407, гр. София, бул. „Черни връх“ № 53

Тел: 02/ 8681363, 02/ 9628413, 02/ 8682456

 

E-mail: director@ikht.bg

Архив