+359 87 896 8732 director@ikht.bg

Процедури:

Асистент
Главен Асистент
Доцент

15.09.2021 – 15.10.2021

Описание:
Процедура за заемане на академичната длъжност „доцент“

Професионално направление: 5.12. Хранителни технологии

Научна специалност: „Технология на биологично активните вещества (вкл. ензими, хормони, белтъчини)“

Кандидати:

гл. ас. д-р Петя Маринова Методиева:

Резюмета

Приноси

Рецензии:

Проф. д-р Цонка Иванова Годжевъргова
Проф. д-р Тодор Димитров Димитров

Становища:

Проф. дсн Гюрга Стефанова Михайлова
Проф. д-р Илиана Борисова Начева
Доц. д-р Настя Василева Иванова
Доц. д-р Светла Максимова Дянкова
Доц. д-р Силвия Атанасова Иванова

 

Професор

Контакти

1407, гр. София, бул. „Черни връх“ № 53

Тел: 02/ 8681363, 02/ 9628413, 02/ 8682456

 

E-mail: director@ikht.bg

Архив