+359 87 896 8732 director@ikht.bg

КОНКУРСИ ПО ЗАКОНА ЗА РАЗВИТИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ИКХТ има програмна акредитация за обучение в ОНС „Доктор“ по по 4 научни специалности:

  • „Технология на месните и рибните продукти”
  • „Технология на алкохолните и безалкохолните напитки”
  • „Технология на биологично-активните вещества” 
  • „Технология на преработката и съхранението на зърното, зърнените продукти и смесите“.

Нормативни документи:

Конкурси:

Процедури:

Контакти

1407, гр. София, бул. „Черни връх“ № 53

Тел: 02/ 8681363, 02/ 9628413, 02/ 8682456

 

E-mail: director@ikht.bg

Архив