+359 87 896 8732 director@ikht.bg

 

Архив новини: 

22.02.2020

Институтът по криобиология и хранителни технологии към Селскостопанска академия получи грамота в раздел „Научна дейност и разработки” от Конкурса за иновации на Международната селскостопанска изложба АГРА 2020 за биологично активният ензимен продукт „ФибриноЗИМ“.

25.09.2019

На основание Глава V-та, чл.55 от Правилника за прилагане на закона за държавна собственост и с оглед резултатите, отразени от комисия, назначена със заповед № РД- 04-37/19.08.2019 г. на Директора на ИКХТ в Протокол от 24.09.2019 г. за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, публична държавна собственост, предоставен за управление на ИКХТ.

Контакти

1407, гр. София, бул. „Черни връх“ № 53

Тел: 02/ 8681363, 02/ 9628413, 02/ 8682456

 

E-mail: director@ikht.bg

Архив