Make a Different Way of Your Future 2breed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРУКТУРНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИНСТИТУТ ПО КРИОБИОЛОГИЯ И ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

 

Ръководство:

Директор: доц. д-р Илиана Начева
тел: 02/ 868 13 63;
   
e-mail: director@ikht.bg,
Заместник директор: доц. д-р Илияна Петрова
087 8968729
   
e-mail: iliyana.petrova@ikht.bg
Научен секретар: проф. дбн Любомир Ангелов
тел: 087 8968728
   

Обща администрация:

Главен счетоводител: Иванка Драгаданова
тел: 02/ 868 50 95; 087 8968723
e-mail: fso.ikht@abv.bg
Отдел "Административно-стопанска дейност"  
тел: 02/ 868 24 56
e-mail: fso@ikht.bg

Специализирана администрация:

Секция "Криобиология и лиофилизация" доц. д-р Илиана Начева

тел. 02/962 84 13; 02/ 862 61 04

Секция "Технология на храните от растителен произход" Р-л: проф. дбн Любомир Ангелов
тел: 02/868 30 77; 087 8968728
Секция "Технология на храните от животински произход" Р-л: доц. д-р Даниела Митева

тел: 02/825 51 80; 02/868 30 77

e-mail:daniela.miteva@ikht.bg
Секция "Технология на пивото и напитките" Р-л: проф. д-р Габриела Маринова
тел: 02/ 955 64 71
Лаборатория "Месо, месни продукти и риба" Р-л: доц. д-р Красимир Димов
тел: 02/ 825 51 80; 087 9165554
e-mail:krasimir.dimov@ikht.bg
Лаборатория "Биологично активни вещества за растениевъдството" Р-л: доц. д-р Илияна Петрова
тел: 02/ 929 68 35; 087 8968729
e-mail:iliyana.petrova@ikht.bg
"Научно-техническа информация и международно сътрудничество" Р-л: гл. ас. Петя Методиева
тел: 02/9628413
e-mail:petya.metodieva@ikht.bg
 

Обучение

ИКХТ има програмна акредитация за обучение в ОНС "Доктор" по по 4 научни специалности: „Технология на месните и рибните продукти”, „Технология на алкохолните и безалкохолните напитки”, „Технология на биологично-активните вещества” и „Технология на преработката и съхранението на зърното, зърнените продукти и смесите".

повече

За контакти:

гр. София, 1407

бул. "Черни връх" № 53

тел.: +359 2 8681363

+359 2 8683352

+359 2 9556471

 

факс: +359 2 8683373

 

e-mail: director@ikht.bg

ibhi@speedbg.net

Designed By: TemplateWorld