Make a Different Way of Your Future 2breed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРУКТУРНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИНСТИТУТ ПО КРИОБИОЛОГИЯ И ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

 

Ръководство:

Директор: проф. д-р Илиана Начева
тел: 02/ 868 13 63;
   
e-mail: director@ikht.bg,
Заместник директор: доц. д-р Илияна Петрова
087 8968729
   
e-mail: iliyana.petrova@ikht.bg
Научен секретар: проф. дбн Любомир Ангелов
тел: 087 8968728
   
e-mail:luboangelov@abv.bg

Обща администрация:

Главен счетоводител: Р-л: Иванка Драгаданова
тел: 02/ 868 50 95; 087 8968723
e-mail: fso.ikht@abv.bg
Човешки ресурси: Галина Чиренска
тел: 02/ 868 13 63
e-mail: trz@ikht.bg

Научни отдели:

Отдел "Криобиология и биологично активни вещества" Р-л: доц. д-р Мария Донева

тел. 02/962 84 13; 087 9165556

Отдел "Хранителни технологии" Р-л: доц. д-р Даниела Митева

тел: 02/825 51 80; 02/868 30 77

e-mail:daniela.miteva@ikht.bg
 

Обучение

ИКХТ има програмна акредитация за обучение в ОНС "Доктор" по по 4 научни специалности: „Технология на месните и рибните продукти”, „Технология на алкохолните и безалкохолните напитки”, „Технология на биологично-активните вещества” и „Технология на преработката и съхранението на зърното, зърнените продукти и смесите".

повече

За контакти:

гр. София, 1407

бул. "Черни връх" № 53

тел.: +359 2 8681363

+359 2 8683352

+359 2 9556471

 

факс: +359 2 8683373

 

e-mail: director@ikht.bg

ibhi@speedbg.net

Designed By: TemplateWorld