Make a Different Way of Your Future 2breed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секция "Технология на пивото и напитките"

Ръководител: проф. д-р Габриела Маринова, тел.: 02/955 6471
 • осъществява научно-изследователска, научно-приложна дейност и научно обслужване в областта на технологията, качеството и безопасността на пивоварния ечемик, хмела, малца, пивото и алкохолните и безалкохолни напитки;
 • изследва пивоварно-технологичните показатели на нови европейски и български сортове пивоварен ечемик;
 • разработва и внедрява технологии за производство на малц, пиво, храни и напитки на малцова и хмелова основа, безалкохолни и алкохолни напитки;
 • издава анализни свидетелства и сертификати за еквивалентност, за внос и износ на ечемик, малц, хмел и хмелови продукти, ензимни препарати, филтриращи и стабилизиращи средства, пиво, алкохолни и безалкохолни напитки;
 • провежда анализи на пивоварен ечемик, малц и пиво; анализи на вода за пивоварене, хмел и хмелови продукти, заместители на малц, пивна мъст, ензимни препарати, филтриращи и стабилизиращи средства и пиво;
 • разработва и съгласува стандарти и технически спецификации и други нормативни документи в областта на производството на ечемик, малц, хмел, пиво и напитки на хмелова и малцова основа;
 • осъществява многостранно сътрудничество с Европейската пивоварна конвенция и Пивоварите на Европа;
 • извършва изследвания, оценка и поддръжка на колекция от щамове пивни дрожди; осигурява чисти култури щамове пивни дрожди за пивопроизводството;
 • провежда микробиологични изследвания на пивоварни суровини и пиво по стандартните норми и изисквания;
 • членува в Съюза на пивоварите в България;
 • членува в Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България;
 • поддържа информационен фонд и база данни за пивоварната промишленост.
 

Лаборатория "Пивоварен ечемик и малц"

 • изследва влиянието на основните суровини и материали върху технологичните процеси, качеството и безопасността на малца;
 • разработва и усъвършенства технологиите за производство на малц и специални видове малц;
 • провежда изпитване на стопанските и пивоварно-технологичните показатели на нови сортове пивоварен ечемик, включени в агро-екологичната мрежа на Европейската пивоварна конвенция;
 • изследва стопанските и пивоварно-технологични показатели на нови български сортове пивоварен ечемик;
 • провежда анализи на пивоварен ечемик и малц.

Лаборатория "Технология на пивото и напитките"

 • разработва и внедрява технологии за производство на нови асортименти пиво и безалкохолни и алкохолни напитки;
 • разработва и внедрява нови технико-технологични решения в пивоварната промишленост;
 • извършва научно-технологично обслужване на пивоварната промишленост;
 • изследва влиянието на основните суровини и материали върху технологичните процеси, качеството и безопасността на пивото, алкохолните и безалкохолни напитки;
 • изследва и внедрява в пивопроизводството нови заместители на малца, хмеловите продукти, филтриращи и стабилизиращи средства и опаковки;
 • провежда научни и научно-приложни изследвания за разработването на нови функционални напитки;
 • разработва и внедрява технологии за оползотворяване на отпадните продукти от малцовата, пивоварна и питейната промишленост;
 • провежда анализи на вода за пивоварене, хмел и хмелови продукти, заместители на малц, пивна мъст, ензимни препарати, филтриращи и стабилизиращи средства и пиво;
 • разработва и внедрява нови методи за анализ на пивоварни суровини, междинни продукти, пиво и напитки.

Лаборатория "Микробиология на пивото и напитките"

 • извършва изследвания, оценка и поддръжка на колекция от щамове пивни дрожди;
 • осигурява чисти култури щамове пивни дрожди за пивоварната промишленост;
 • провежда микробиологични изследвания на пивоварни суровини, пиво и безалкохолни напитки;
 • извършва микробиологично обслужване на пивоварната промишленост;
 • провежда микробиологични изследвания на храни, биопродукти, биопрепарати по стандартните норми и изисквания.

 

Обучение

ИКХТ има програмна акредитация за обучение в ОНС "Доктор" по по 4 научни специалности: „Технология на месните и рибните продукти”, „Технология на алкохолните и безалкохолните напитки”, „Технология на биологично-активните вещества” и „Технология на преработката и съхранението на зърното, зърнените продукти и смесите".

повече

За контакти:

гр. София, 1407

бул. "Черни връх" № 53

тел.: +359 2 8681363

+359 2 8683352

+359 2 9556471

 

факс: +359 2 8683373

 

e-mail: director@ikht.bg

ibhi@speedbg.net

Designed By: TemplateWorld