Make a Different Way of Your Future 2breed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секция "Технология на храните от животински произход"

Ръководител: проф. дбн Любомир Ангелов, тел.: 087 8968728

Лаборатория "Технология на млякото, млечните продукти и мазнините"

  • осъществява научна и научно-приложна дейност в областта на технологията, качеството и безопасността на млякото, млечните продукти и мазнините;
  • изследва влиянието на различни фактори върху качеството на млякото и млечните продукти;
  • провежда биохимични анализи върху липидния състав на мляко, месо, мазнини и храни от растителен и животински произход;
  • създава нови асортименти храни на млечна основа за масово и специализирано хранене;
  • проучва, изследва и внедрява нови технологии в преработвателната промишленост;
  • разработва и внедрява технологии за дълбочинна преработка на суровините и за тяхното рационално оползотворяване;
  • осъществява физико-химични и биохимични изследвания на суровини и продукти от животински произход;
  • изследва съдържанието на микро- и макроелементи в храни и напитки;
  • оказва научно-технологична и консултантска помощ на предприятия и за производство на млечни продукти.

Обучение

ИКХТ има програмна акредитация за обучение в ОНС "Доктор" по по 4 научни специалности: „Технология на месните и рибните продукти”, „Технология на алкохолните и безалкохолните напитки”, „Технология на биологично-активните вещества” и „Технология на преработката и съхранението на зърното, зърнените продукти и смесите".

повече

За контакти:

гр. София, 1407

бул. "Черни връх" № 53

тел.: +359 2 8681363

+359 2 8683352

+359 2 9556471

 

факс: +359 2 8683373

 

e-mail: director@ikht.bg

ibhi@speedbg.net

Designed By: TemplateWorld