Make a Different Way of Your Future 2breed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория "Месо, месни продукти и риба"

Ръководител: доц. д-р Красимир Димов, тел.: 087 9165554
  • осъществява научна и научно-приложна дейност в областта на качеството и безопасността на продуктите от месо;
  • качествено и количествено определяне на суровините от животински произход;
  • осъществява физико-химични, микробиологични, биохимични и органолептични изследвания на суровини и продукти от животински произход: месо и продукти от месо; риба и рибни продукти;
  • създава на нови асортименти на месна основа за масово и специализирано хранене чрез третиране с екстракти и  добавки;
  • провежда биологични експерименти с опитни животни за прогнозиране на ефекта от приема на новите рецептурни формули;
  • създава и оптимизира на модели за хранене с продукти на месна основа при профилактика на социално значими болести;
  • разработва и съгласува технологична документация за узаконяване на нови асортименти;
  • проучва, изследва и внедрява нови технологии в преработвателната промишленост във връзка с безопасността на храните.

Обучение

ИКХТ има програмна акредитация за обучение в ОНС "Доктор" по по 4 научни специалности: „Технология на месните и рибните продукти”, „Технология на алкохолните и безалкохолните напитки”, „Технология на биологично-активните вещества” и „Технология на преработката и съхранението на зърното, зърнените продукти и смесите".

повече

За контакти:

гр. София, 1407

бул. "Черни връх" № 53

тел.: +359 2 8681363

+359 2 8683352

+359 2 9556471

 

факс: +359 2 8683373

 

e-mail: director@ikht.bg

ibhi@speedbg.net

Designed By: TemplateWorld