Make a Different Way of Your Future 2breed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел "Хранителни технологии"

 

Работи в областта на хранителните технологии, качеството и безопасността на храните и напитките::

 

  • изследва влиянието на нов суровини, материали, добавки и опаковки върху технологиите, качеството и безопасността на храните и напитките;
  • извършва изследвания и анализи на суровини от растителен и животински произход за установяване на тяхната биологична пълноценност;
  • експериментира и внедрява методи за анализ и оценка при производството и преработката на храни от растителен и животински произход (зърнени храни, месо и месни продукти, мляко и млечни продукти), пиво, безалкохолни и алкохолни напитки, в т.ч. и за диетично хранене и разработва нови технологии;
  • провежда изследвания върху технологичните и качествени показатели на храните и напитките в съответствие със съвременните стандарти и с изискванията за качество и безопасност на храните по Европейското законодателство; - разработва технологична документация за внедряване в производството на нови храни и напитки;
  • извършва анализ и експертна оценка на съществуващи технологии, продукти и оборудване в хранителната промишленост и изготвя предложения за разработка и/или доставка на нови такива;
  • идентифицира, експериментира и внедрява биологично активни субстанции (белтъчни изолати, ензими, антиоксиданти, полифеноли, микробиални култури, биоактивни комплекси и др.) и технологии за тяхното включване в нови здравословни храни, напитки, хранителни добавки и биопродукти;
  • извършва оценка на есенциални и токсични макро- и микроелементи в суровини, храни и напитки за контрол на тяхното качество и безопасност;
  • оказва научна, технологична и консултантска помощ на фирми и предприятия от хранително-вкусовата промишленост и земеделски производители.

Ръководител:доц. д-р Даниела Митева, тел.: 02/825 51 80; 02/868 30 77

 

 

Обучение

ИКХТ има програмна акредитация за обучение в ОНС "Доктор" по по 4 научни специалности: „Технология на месните и рибните продукти”, „Технология на алкохолните и безалкохолните напитки”, „Технология на биологично-активните вещества” и „Технология на преработката и съхранението на зърното, зърнените продукти и смесите".

повече

За контакти:

гр. София, 1407

бул. "Черни връх" № 53

тел.: +359 2 8681363

+359 2 8683352

+359 2 9556471

 

факс: +359 2 8683373

 

e-mail: director@ikht.bg

ibhi@speedbg.net

Designed By: TemplateWorld