Make a Different Way of Your Future 2breed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНСТИТУТ ПО КРИОБИОЛОГИЯ И ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – гр. СОФИЯ

Адрес за контакти:

1407, гр. София, бул. "Черни връх" № 53

Тел: 02/ 8681363, 02/ 9628413, 02/ 8682456

Факс: 02/ 8683373

E-mail: director@ikht.bg

map

 

Обучение

ИКХТ има програмна акредитация за обучение в ОНС "Доктор" по по 4 научни специалности: „Технология на месните и рибните продукти”, „Технология на алкохолните и безалкохолните напитки”, „Технология на биологично-активните вещества” и „Технология на преработката и съхранението на зърното, зърнените продукти и смесите".

повече

За контакти:

гр. София, 1407

бул. "Черни връх" № 53

тел.: +359 2 8681363

+359 2 8683352

+359 2 9556471

 

факс: +359 2 8683373

 

e-mail: director@ikht.bg

ibhi@speedbg.net

Designed By: TemplateWorld