Make a Different Way of Your Future 2breed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Институтът е създаден с Постановление № 270 от 15 Декември 2000 година на Министерския съвет чрез преобразуване от: Института по криобиология и лиофилизация - София; Секция „Химични и биохимични изследвания на растителните и животинските продукти” и секция „Технология на зърносъхранението и хлебопроизводството на ИЗХФП - Костинброд; Базата за развитие и внедряване на йонизиращи лъчения - София; Институтът по пивоварна промишленост и хмелопроизводство - София; Базата за развитие и внедряване на биологично активни вещества - София и Института по месото.

Институтът по криобиология и хранителни технологии осъществява фундаментални научни изследвания, научно-приложни изследвания, иновативна и консултантска дейност в областта на криобиологията, лиофилизацията, хранителните технологии, качеството и безопасността на храните и напитките и приложението на технологии с биологично активни вещества.

Институтът по криобиология и хранителни технологии включва научните отдели:

 

ИКХТ има програмна акредитация за обучение в ОНС „Доктор” по 4 научни специалности: „Технология на месните и рибните продукти”, ш.02.11.05., „Технология на алкохолните и безалкохолните напитки” ш. 02.11.07., „Технология на биологично-активните вещества” ш. 02.11.11. и „Технология на преработката и съхранението на зърното, зърнените продукти и смесите, ш. 02.11.18.

Институтът има значителен принос за развитието на съвременните хранителните технологии, качеството и безопасността на храните и напитките в страната. В ИКХТ са разработени космическите храни за полетите на българските космонавти, с което България се превърна в трета страна в света, притежаваща технологии за това. Създадени са повече от 60 вида лиофилизирани функционални храни за подобряване на здравословния статус на човека, лиофилизирани биостимуланти предназначени за спортисти, здрави и болни хора, за профилактика и лечение на метаболитни заболявания, лиофилизирани храни за  болни с глутенова ентеропатия, инхибитори на канцерогенезата, лечебни напитки. Разработени са технологии и асортименти стерилизирани, сушени, замразени, диетични и функционални храни, технологии за зърносъхранение, технологии за получаване на специални брашна и ръжено-пшенични, диетични и профилактични хлябове, лиофилизирани храни на месна основа за специализирано хранене с радиопротективен ефект с включени вкусови коригенти в тях. Създадени са и редица биопрепарати за медицинската и ветеринарно-медицинската практика и биологично-активни вещества за приложение в растениевъдството. Една част от тях са защитени с авторски свидетелства и патенти за изобретения.

Обучение

ИКХТ има програмна акредитация за обучение в ОНС "Доктор" по по 4 научни специалности: „Технология на месните и рибните продукти”, „Технология на алкохолните и безалкохолните напитки”, „Технология на биологично-активните вещества” и „Технология на преработката и съхранението на зърното, зърнените продукти и смесите".

повече

За контакти:

гр. София, 1407

бул. "Черни връх" № 53

тел.: +359 2 8681363

+359 2 8683352

+359 2 9556471

 

факс: +359 2 8683373

 

e-mail: director@ikht.bg

ibhi@speedbg.net

Designed By: TemplateWorld