Make a Different Way of Your Future 2breed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСЪК НА ПРОЕКТИТЕ, РАЗРАБОТВАНИ В ИКХТ ЗА ПЕРИОДА 2009-2014 ГОДИНА

 

ПРОЕКТИ 2016 г.

ПРОЕКТ №ХТАИ 121 - „НОВИ МЕТОДИ И ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ХРАНИ И ЕСТЕСТВЕНИ ОЦВЕТИТЕЛИ ЗА ХРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

РЪКОВОДИТЕЛИ: доц. д-р Даниела Митева, гл.ас.д-р Светла Дянкова

Колектив от ИКХТ: доц.д-р Илиана Начева, доц.д-р Красимир Димов, доц.д-р Венета Цветкова, гл.ас.Мария Донева, гл.ас. Петя Методиева, докторант Александър Влъчков

Членове на колектива от други научни организации: доц.д-р Пламен Петрунов – ВМА,София

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 01.01.2014г.– 31.12.2016г.

ЗАДАЧА 1. “Разработване на лиофилизирани храни на месна основа за специализирано хранене“ ; Ръководител: доц.д-р Даниела Митева
Срок за изпълнение: 01.01.2014г. – 31.12.2016г

ЗАДАЧА 2:“Получаване, охарактеризиране и стабилизиране на естествени оцветители от растителен произход“; Ръководител: гл.ас. д-р Светла Дянкова
Срок за изпълнение: 01. 01. 2014г. – 31. 12.  2016г

ПРОЕКТ № ХТАИ 126“КАЧЕСТВЕНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ ХРАНИ И НАПИТКИ“

РЪКОВОДИТЕЛИ: проф. дтн Валентин Бъчваров, проф. д-р Габриела Маринова, доц.д-р Надка Михалкова, доц.д-р Силвия Милева

Колектив от ИКХТ: Проф. дтн Валентин Христов Бъчваров, проф. д-р Габриела Иванова Маринова, доц. д-р Надка Борисова Михалкова, доц. д-р Силвия Димитрова Милева, асистент Илиана Венева Лазова–Борисова, асистент Екатерина Младенова, ст. експерт Йолина Дачева, ст. експерт Татяна Хараламбиева, ст. експерт Милена Павлова

ЧЛЕНОВЕ НА КОЛЕКТИВА ОТ ДРУГИ НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ: Проф. д-р Дарина Димитрова Вълчева – Ръководител на стопанската част –ИЗ Карнобат, Проф. д-р Драгомир Господинов Вълчев - ИЗ-Карнобат, Доц. д-р Боряна Косева Дюлгерова - ИЗ-Карнобат, Ас. Маргарита Гочева Колева - ИЗ-Карнобат
Специалисти от секциите на институтите

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 02.01.2015 г.- 30. 12.2017 г.

ЗАДАЧА 1. „Изследване на стопанските и пивоварно-технологични показатели  на перспективни линии пивоварен ечемик, създадени в ИЗ-Карнобат“
Ръководители: проф. д-р инж. Габриела Маринова, проф. дтн инж. Валентин Бъчваров
Ръководител на стопанската част: проф. д-р Дарина Вълчева
Срок за изпълнение: 2.01.2015 -30.12.2017
ЗАДАЧА 2. „Методи за получаване на хляб с ниско съдържание на глутен, безглутенов хляб и високо белтъчен - тип „диабетичен“; Ръководител: ас. инж. Илиана Лазова
Срок за изпълнение: 2.01.2015 -30.12.2017

ЗАДАЧА 3. “Изследване на възможностите за производство на пиво с намалено съдържание на глутен“; Ръководители: проф. дтн инж. Валентин Бъчваров, проф. д-р инж. Габриела Маринова
Срок за изпълнение: 2.01.2015 -30.12.2017

ЗАДАЧА 4. “Изследване на щамове пивни дрожди за ферментация на пивна мъст от различни зърнени култури за получаване на пиво с намалено съдържание на глутен“
Ръководител: доц. д-р Силвия Милева
Срок за изпълнение: 2.01.2015 -30.12.2017

ПРОЕКТ № АИХТ 127„РАЗРАБОТВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ ХРАНИ И МЕТОДИ ЗА КАЧЕСТВЕНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД“

РЪКОВОДИТЕЛИ: доц д-р Илиана Начева, Гл.ас.д-р Петя Маринова Методиева

Колектив от ИКХТ: проф.дбн Любомир Ангелов, доц. д-р Даниела Митева, доц. д-р Красимир Димов, доц. д-р Венета Цветкова, доц.д-р Силвия Милева, гл.ас. д-р Светла Дянкова, гл.ас. д-р Мария Донева, гл.ас. д-р Петя Методиева, ст. експерт Камелия Логиновска, ст. експерт Светлана Танчева, ст. експерт Маринела Бойкова, ст. експерт Росица Янакиева, ст. експерт Росен Флоров, ст. специалист Бойко Данданов.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 01.01.2015 г.- 31. 12.2017 г.

ЗАДАЧА 1: „Tехнология за получаване на ферментирали лиофилизирани продукти на основата на козе мляко“; Ръководител: доц. д-р Илиана Начева
Срок за изпълнение: 01.01.2015 г-31.12.2017 г.

ЗАДАЧА 2: „Влияние на някои технологични фактори върху основни качествени показатели на пробиотични продукти; Ръководители: Гл.ас.д-р Петя Методиева, доц.д-р Илиана Начева
Срок за изпълнение: 01.01.2016 г-31. 12.2017г.

ПРОЕКТ № ХТАИ 135МЕТОДИ И ТЕХНОЛОГИИ ЗА УСТОЙЧИВО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ПРОИЗВОДСТВО НА ВИСОКАЧЕСТВЕНИ СУРОВИНИ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ ХРАНИ ОТ РАСТИТЕЛЕН И ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД“

РЪКОВОДИТЕЛИ: доц д-р Илиана Петрова, проф. дбн. Любомир Ангелов, гл.ас. д-р Силвия Иванова

Колектив от ИКХТ: ст. сп. Милка Ганева Радкова, техн. сътр. Грета Иванова Ангелова, техн. сътр. Дафинка Костадинова Койчева, ст. сп. Мариана Калоянова Георгиева, ст. сп. Даринка Ангелова Богданова

ЧЛЕНОВЕ НА КОЛЕКТИВА ОТ ДРУГИ НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ: доц. д-р Танко Колев - АУ-Пловдив
ас. д-р Светлана Павлова Стоянова, ас. Диана Христова Маринова -ИЗС-Русе, ас. Диана Христова Маринова, гл. ас. д-р Минка Стоева Колева - ИПК-Чирпан, доц. д-р Валентина Петрова Петкова, ст. експерт Елена Иванова Топалова - ИЗК-Пловдив, доц. д-р Цонка Атанасова Оджакова, гл. ас. д-р Димитър Георгиев Гаджев - ОСЗЖ-Смолян, проф. д-р Емилия Райчева, доц. д-р Таня Стефанова Иванова - ИЖН- Костинброд, доц. д-р Пенко Найденов Зунев, гл. ас. д-р Светослава Тодорова Енева-Стойчева, ас. Цветелина Маргаритова Димитрова-Христова - ИПЖЗ-Троян.

ЗАДАЧА 1: Екологосъобразни технологии с прилагане на биостимуланти за получаване на качествена растителна продукция и стабилизиране на добивите“; Ръководител: доц. д-р Илияна Петрова
Срок за изпълнение: 01.01.2016 г-31.12.2018 г.

ЗАДАЧА 2: Проучване съдържанието на полезни транс мастни киселини и биологично активни субстанции в мляко и натурални млечни продукти (масло, кисело мляко, извара и бяло саламурено сирене); Ръководители: Проф. дбн Любомир Ангелов, гл. ас.
д-р Силвия Иванова
Срок за изпълнение: 01.01.2016 г-31.12.2018 г.

 

Обучение

ИКХТ има програмна акредитация за обучение в ОНС "Доктор" по по 6 научни специалности: „Топлофизика и хидродинамика”, „Технология на месните и рибните продукти”, „Технология на алкохолните и безалкохолните напитки”, „Хладилна технология на хранителните продукти”, „Технология на биологично-активните вещества” и „Технология на преработката и съхранението на зърното, зърнените продукти и смесите".

повече

За контакти:

гр. София, 1407

бул. "Черни връх" № 53

тел.: +359 2 8681363

+359 2 8683352

+359 2 9556471

 

факс: +359 2 8683373

 

e-mail: director@ikht.bg

ibhi@speedbg.net

Designed By: TemplateWorld