Make a Different Way of Your Future 2breed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСЪК НА ПРОЕКТИТЕ, РАЗРАБОТВАНИ В ИКХТ ЗА ПЕРИОДА 2009-2014 ГОДИНА

 

ПРОЕКТИ 2015 г.

ПРОЕКТ №ХТАИ 110 – „СЪВРЕМЕННИ ПОДХОДИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА РАСТИТЕЛНА И ЖИВОТИНСКА ПРОДУКЦИЯ С ПОВИШЕНА БИОЛОГИЧНА СТОЙНОСТ”

РЪКОВОДИТЕЛИ: Проф. дбн Любомир Ангелов, доц.д-р Илияна Петрова, доц.д-р Иванка Петрова

Колектив от ИКХТ: проф.д-р Габриела Маринова, доц.д-р. Надка Михалкова, доц.д-р Венета Цветкова, гл.ас. д-р Силвия Иванова, гл.ас. Петър Марков

ЧЛЕНОВЕ НА КОЛЕКТИВА ОТ ДРУГИ НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ: доц. д-р Танко Колев - АУ, доц. д-р Цонка Неделчева - БАБХ, доц. д-р Цонка Оджакова - ОСЗЖ-Смолян, гл.ас.д-р Димитър Гаджев - ОСЗЖ-Смолян, гл.ас. Светлана Стоянова - ИЗС, Русе, гл.ас. Гергана Иванова- ИЗС, Русе, гл.ас. Минка Колева-ИПК, Чирпан

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 01.01.2013г. - 31.12.2015г

ЗАДАЧА 1: ”Прилагане на природоидентични биоактиватори за повишаване продуктивността при ръж, рапица и памук”; Ръководител: Доц. д-р Илияна Петрова

ЗАДАЧА 2: ”Изследаване на генотипове твърда пшеница по технологично качество на зърното”;
Ръководител: Доц. д-р Иванка Петрова

ЗАДАЧА 3: ”Технологични решения за получаване на нови млечни продукти (меки и твърди сирена) с повишено съдържание на антиканцерогенни субстанции и биологично активни вещества от неорганичен произход”;
Ръководител: Проф. дбн Любомир Ангелов

ПРОЕКТ №ХТАИ 121 - „НОВИ МЕТОДИ И ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ХРАНИ И ЕСТЕСТВЕНИ ОЦВЕТИТЕЛИ ЗА ХРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

РЪКОВОДИТЕЛИ: доц. д-р Даниела Митева, гл.ас.д-р Светла Дянкова

Колектив от ИКХТ: доц.д-р Илиана Начева, доц.д-р Красимир Димов, гл.ас.Мария Донева,гл.ас. Петя Методиева, докторант Александър Влъчков

ЧЛЕНОВЕ НА КОЛЕКТИВА ОТ ДРУГИ НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ:Доц.д-р Пламен Петрунов – ВМА,София
Срок за изпълнение: 01.01.2014г. – 31.12.2016г.

ЗАДАЧА 1. “Разработване на лиофилизирани храни на месна основа за специализирано хранене“; Ръководител: доц. д-р Даниела Митева

ЗАДАЧА 2: “Получаване, охарактеризиране и стабилизиране на естествени оцветители от растителен произход“; Ръководител: гл.ас.д-р Светла Дянкова

ПРОЕКТ №ХТАИ 126 “КАЧЕСТВЕНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ ХРАНИ И НАПИТКИ“

РЪКОВОДИТЕЛИ: проф. дтн Валентин Бъчваров, проф. д-р Габриела Маринова, доц.д-р Надка Михалкова, доц.д-р Силвия Милева

Колектив от ИКХТ: Проф. дтн Валентин Христов Бъчваров, проф. д-р Габриела Иванова Маринова, доц. д-р Надка Борисова Михалкова, доц. д-р Силвия Димитрова Милева, асистент Екатерина Младенова, асистент Илиана Венева Лазова–Борисова, ст. експерт Йолина Дачева, ст. експерт Татяна Хараламбиева, ст. експерт Милена Павлова

ЧЛЕНОВЕ НА КОЛЕКТИВА ОТ ДРУГИ НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ: Проф. д-р Дарина Димитрова Вълчева – Ръководител на стопанската част –ИЗ Карнобат, Проф. д-р Драгомир Господинов Вълчев - ИЗ-Карнобат, Доц. д-р Боряна Косева Дюлгерова - ИЗ-Карнобат, Ас. Маргарита Гочева Колева - ИЗ-Карнобат.
Специалисти от секциите на институтите
СРОК: 2.01.2015 -30.12.2017

ЗАДАЧА 1. „Изследване на стопанските и пивоварно-технологични показатели  на перспективни линии пивоварен ечемик, създадени в ИЗ-Карнобат“
Ръководители: проф. д-р инж. Габриела Маринова, проф. дтн инж. Валентин Бъчваров
Ръководител на стопанската част: проф. д-р Дарина Вълчева
Срок на задачата: 2.01.2015 -30.12.2017

ЗАДАЧА 2. „Методи за получаване на хляб с ниско съдържание на глутен, безглутенов хляб и високо белтъчен - тип „диабетичен“; Ръководител: доц. д-р Надка Михалкова
Срок на задачата: 2.01.2015 -30.12.2017

ЗАДАЧА 3.“Изследване на възможностите за производство на пиво с намалено съдържание на глутен“; Ръководители: проф. дтн инж. Валентин Бъчваров, проф. д-р инж. Габриела Маринова
Срок на задачата: 2.01.2015 -30.12.2017

ЗАДАЧА 4.“Изследване на щамове пивни дрожди за ферментация на пивна мъст от различни зърнени култури за получаване на пиво с намалено съдържание на глутен“; Ръководител: доц. д-р Силвия Милева
Срок на задачата: 2.01.2015 -30.12.2017

ПРОЕКТ №АИХТ 127„РАЗРАБОТВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ ХРАНИ И МЕТОДИ ЗА КАЧЕСТВЕНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД“

РЪКОВОДИТЕЛИ: доц д-р Илиана Начева, доц. д-р Тодорка Бакаливанова

Колектив от ИКХТ: проф.дбн Любомир Ангелов, доц. д-р Даниела Митева, доц. д-р Красимир Димов, гл.ас. д-р Светла Дянкова, гл .ас. д-р Мария Донева, гл .ас. д-р Петя Методиева, ст. експерт Камелия Логиновска, ст. експерт Светлана Танчева, ст. експерт Маринела Бойкова, ст. експерт Росица Янакиева, ст. експерт Росен Флоров, ст. специалист Бойко Данданов, Александър Вълчков – редовен докторант

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 01.01.2015 г.- 31. 12.2017 г.

ЗАДАЧА № 1 „Tехнология за получаване на ферментирали лиофилизирани продукти на основата на козе мляко; Ръководител: доц. д-р Илиана Начева
Срок на задачата: 2.01.2015 -30.12.2017

ЗАДАЧА № 2 Характеристика на стокови яйца при съхранение. Липидна пероксидация при кулинарна обработка”

РЪКОВОДИТЕЛ: доц. д-р Тодорка Бакаливанова

 

 

Обучение

ИКХТ има програмна акредитация за обучение в ОНС "Доктор" по по 6 научни специалности: „Топлофизика и хидродинамика”, „Технология на месните и рибните продукти”, „Технология на алкохолните и безалкохолните напитки”, „Хладилна технология на хранителните продукти”, „Технология на биологично-активните вещества” и „Технология на преработката и съхранението на зърното, зърнените продукти и смесите".

повече

За контакти:

гр. София, 1407

бул. "Черни връх" № 53

тел.: +359 2 8681363

+359 2 8683352

+359 2 9556471

 

факс: +359 2 8683373

 

e-mail: director@ikht.bg

ibhi@speedbg.net

Designed By: TemplateWorld