Make a Different Way of Your Future 2breed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТИ 2016 г.

 

Текущ проект

ПРОЕКТ № ХТАИ 135МЕТОДИ И ТЕХНОЛОГИИ ЗА УСТОЙЧИВО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ПРОИЗВОДСТВО НА ВИСОКАЧЕСТВЕНИ СУРОВИНИ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ ХРАНИ ОТ РАСТИТЕЛЕН И ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД“

Ръководители: доц. д-р Илиана Петрова, проф. дбн. Любомир Ангелов, гл. ас. д-р Силвия Иванова

Колектив от ИКХТ: ст. сп. Милка Ганева Радкова, техн. сътр. Грета Иванова Ангелова, техн. сътр. Дафинка Костадинова Койчева, ст. сп. Мариана Калоянова Георгиева, ст. сп. Даринка Ангелова Богданова

Членове на колектива от други научни организации: доц. д-р Танко Колев - АУ-Пловдив
ас. д-р Светлана Павлова Стоянова, ас. Диана Христова Маринова -ИЗС-Русе, ас. Диана Христова Маринова, гл. ас. д-р Минка Стоева Колева - ИПК-Чирпан, доц. д-р Валентина Петрова Петкова, ст. експерт Елена Иванова Топалова - ИЗК-Пловдив, доц. д-р Цонка Атанасова Оджакова, гл. ас. д-р Димитър Георгиев Гаджев - ОСЗЖ-Смолян, проф. д-р Емилия Райчева, доц. д-р Таня Стефанова Иванова - ИЖН- Костинброд, доц. д-р Пенко Найденов Зунев, гл. ас. д-р Светослава Тодорова Енева-Стойчева, ас. Цветелина Маргаритова Димитрова-Христова - ИПЖЗ-Троян.

Задача 1: Екологосъобразни технологии с прилагане на биостимуланти за получаване на качествена растителна продукция и стабилизиране на добивите“

Ръководител: доц. д-р Илияна Петрова
Срок за изпълнение: 01.01.2016 г. – 31.12.2018 г.

Разработени са препарати-образци за листно третиране на основата на биостимуланти и е установено тяхното влияние върху развитието и параметрите на продуктивността при културите тритикале, люцерна и памук.
През първата година от изпълнението на проекта е разработен съставът на 21 нови експериментални препарата. За всички образци е установена концентрацията на 10 есенциални макро- и микроелемента, на базата на което са определени дозите за третиране. Проведени са 2 прецизни полски опита по блоковия метод с памук и люцерна, с цел оценка на влиянието на препаратите-образци върху елементите на продуктивност и добива. В две серии лабораторни експерименти по стандартите на International Seed Testing Association (2009) е изпитана физиологичната активност на 3 препарата-образци при обработка на семена от тритикале.
Третирането с препаратите КОB и FB на семена от тритикале в изпитваните концентрации, за време 6 часа, не оказва съществено влияние върху показателите, характеризиращи динамиката на кълняемост, кълняемата способност и началния растеж на стеблото и корена
При третиране на люцерна в два подраста, при всичките 5 варианта са формирани по-високи тревостои от контролата, с максимален ефект при L3 и L4, а положителен ефект върху плътността на тревостоя е установен във II подраст, максимално при L3 , L4 и L5. 
Прилагането на изпитваната серия препарати с биологична активност във фаза цъфтеж на памука води до увеличаване на септемврийския и общия добив при всички 5 варианта, достоверно, в границите от 23.5% до 27.5%, при 3 от тях.

Задача 2: Проучване съдържанието на полезни транс мастни киселини и биологично активни субстанции в мляко и натурални млечни продукти (масло, кисело мляко, извара и бяло саламурено сирене)

Ръководител: проф. дбн Любомир Ангелов, гл. ас. д-р Силвия Иванова
Срок за изпълнение: 01.01.2016 г. – 31.12.2018 г.

Проучен е хранителният ресурс при отглеждането на крави в условията на свободна паша и оборно отглеждане в планинските райони на Родопите, което генерира промени в състава на растителния субстрат /С:18-2 и С:18-3/, необходим за синтезата на биологичноактивни и антиканцерогенни субстанции в млякото през дойния период при кравите.
Маслото, получено от краве мляко, е с по-високо съдържание на наситени мастни киселини спрямо изходната суровина между 2 и 8 %, по-ниско съдържание на мононенаситени мастни киселини между 2 и 6% и полиненаситени мастни киселини с 1%.
Технологичната обработка при производството на кисело мляко, извара и бяло саламурено сирене не води до изменения на мастнокиселининя състав на основните групи мастни киселини, но се установява окисление и деструкция на транс мастните киселини, омега-3 мастните киселини и CLA през месец май.
Изследваните млека се характеризират като хранителен продукт с ниско съдържание на транс мастни киселини и високо съдържание на наситени мастни киселини. Киселото мляко е продукт с ниско съдържание на транс мастни киселини и ниско съдържание на наситени мастни киселини при 2% кисело мляко и високо съдържание на наситени мастни киселини при 3,5 - 4,5% и пълномаслено кисело мляко.
Маслото е продукт с високо съдържание на транс мастни киселини и високо съдържание на наситени мастни киселини, а изварата и бялото саламурено сирене са продукти с високо съдържание на транс и наситени мастни киселини.

 

Обучение

ИКХТ има програмна акредитация за обучение в ОНС "Доктор" по по 6 научни специалности: „Топлофизика и хидродинамика”, „Технология на месните и рибните продукти”, „Технология на алкохолните и безалкохолните напитки”, „Хладилна технология на хранителните продукти”, „Технология на биологично-активните вещества” и „Технология на преработката и съхранението на зърното, зърнените продукти и смесите".

повече

За контакти:

гр. София, 1407

бул. "Черни връх" № 53

тел.: +359 2 8681363

+359 2 8683352

+359 2 9556471

 

факс: +359 2 8683373

 

e-mail: director@ikht.bg

ibhi@speedbg.net

Designed By: TemplateWorld