Make a Different Way of Your Future 2breed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТИ 2016 г.

 

Завършващ проект

№ХТАИ 121 - „Нови методи и технологии за производство на специализирани храни и естествени оцветители за хранителната промишленост“
Ръководители: доц. д-р Даниела Митева, гл.ас.д-р Светла Дянкова

Колектив от ИКХТ: доц. д-р Илиана Начева, доц. д-р Красимир Димов, доц. д-р Венета Цветкова, гл. ас. Мария Донева, гл. ас. Петя Методиева, докторант Александър Влъчков

Членове на колектива от други научни организации: доц. д-р Пламен Петрунов – ВМА, София
Срок за изпълнение: 01.01.2014 г. – 31.12.2016 г.

Задача 1. “Разработване на лиофилизирани храни на месна основа за специализирано хранене“

Ръководител: доц. д-р Даниела Митева
Срок за изпълнение: 01.01.2014 г. – 31.12.2016 г.

Изследван е радиопротективният ефект на новосъздадени хранителни продукти на месна основа. С тях се симулира хранене на пациенти, подложени на лъчева терапия чрез биологичен експеримент, за да се установи дали разработваните специализирани храни имат благоприятен ефект върху организъм подложен на радиационен стрес. Разработена е рецептура на месна храна на зърнено-плодова и зърнено-зеленчукова основа с включени вкусови коригенти в нея. Анализирано е радиопротективното действие на получените серии хранителни продукти върху опитни животни.
Установено е положителното въздействие на храненето с разработените специализирани храни на месна основа върху общия жизнен статус на мишки, подложени на радиационен стрес с ниски дози на радиация, като симулация на онкологично болни пациенти подложени  на лъчетерапия.
Положително въздействие на изпитаните хранителни компоненти ще даде възможност за включване в диети при комплексно лечение. По този начин ще се осигури пълноценно хранене на пациента, дирижирано в желана от лекаря насока и в зависимост от конкретните изисквания на всеки болен.

Задача 2:“Получаване, охарактеризиране и стабилизиране на естествени оцветители от растителен произход“

Ръководител: гл. ас. д-р Светла Дянкова
Срок за изпълнение: 01.01.2014 г. – 31.12.2016 г.

Проведени са експерименти за екстракция на антоцианини от арония с водно-етанолни смеси с 10 различни концентрации етанол и при съотношение между замразения растителен материал и разтворителя – 1:1 и 1:2. Установено е, че най-добро извличане на антоцианини се постига при хидромодул 2, концентрация на етанола – 80% и продължителност на процеса – 48 h.
С цел стабилизиране и подбор на подходящата форма за съхранение на екстрактите каротеноиди и антоцианини е експериментирано със сублимационно сушене на пигментните концентрати. Установено е, че за да се постигне добра лиофилизация на концентрираните екстракти, е необходимо добавяне на криопротектиращи адитиви – Na–алгинат, карбоксиметилцелулоза (КМЦ), пектин и карагенан. Най-добри резултати са получени при добавяне на КМЦ.
Съвместно с фирма ВЕНАН-97 ЕООД са разработени 6 варианта желирани бонбони с добавени антоцианини и са проведени тестове за стабилност при съхранение. Установено е, че устойчивостта на антоцианиновите пигменти зависи от рН на средата и излагането на светлина. Най-добри резултати са получени при пробите желирани бонбони с добавена лимонена киселина и опаковани в непропускаща светлина опаковка.

 

 

Обучение

ИКХТ има програмна акредитация за обучение в ОНС "Доктор" по по 6 научни специалности: „Топлофизика и хидродинамика”, „Технология на месните и рибните продукти”, „Технология на алкохолните и безалкохолните напитки”, „Хладилна технология на хранителните продукти”, „Технология на биологично-активните вещества” и „Технология на преработката и съхранението на зърното, зърнените продукти и смесите".

повече

За контакти:

гр. София, 1407

бул. "Черни връх" № 53

тел.: +359 2 8681363

+359 2 8683352

+359 2 9556471

 

факс: +359 2 8683373

 

e-mail: director@ikht.bg

ibhi@speedbg.net

Designed By: TemplateWorld