Make a Different Way of Your Future 2breed

Кои сме ние

Институтът по криобиология и хранителни технологии

извършва научни изследвания, приложна, обслужваща и спомагателна дейност в областта на криобиологията и лиофилизацията, хранителните технологии, качеството и безопасността на храните и напитките, облъчването на храни и на биологично активните вещества за растениевъдството.

Новини

Новини, обяви, търгове

 

 

 

 

 • 02.01.2019
 • ИКХТ обявява процедура по подбор на кандидати по ННП „Млади учени и постдокторанти“, считано от днес, 02.01.2019 г.

  КАРТА ЗА ОЦЕНКА

 

 • 24.10.2018
 • Ha 19.11.2018 г. от 11.30 часа в Заседателната зала на Институт по криобиология и хранителни технологии – София, бул. “Черни връх“ 53, ще се проведе публична защита на дисертационен труд на тема: „Влияние на хранителния фактор върху съдържанието на биологично активни компоненти от неорганичен произход в млякото и млечните продукти“, за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“ на БОРИСЛАВ ТОДОРОВ БЛАЖЕВ

 • повече
 • 11.09.2018
 • ПРОЦЕДУРА за провежданена конкурс за заемане на академична длъжност „ПРОФЕСОР”

  Професионално направление - 5.12 Хранителни технологии  
  Научна специалност:Технология на биологично активните вещества (вкл. ензими, хормони, белтъчини)

  Кандидат: доц. д-р ИЛИАНА БОРИСОВА НАЧЕВА

 • повече

 

 

 

Обучение

ИКХТ има програмна акредитация за обучение в ОНС "Доктор" по по 4 научни специалности: „Технология на месните и рибните продукти”, „Технология на алкохолните и безалкохолните напитки”, „Технология на биологично-активните вещества” и „Технология на преработката и съхранението на зърното, зърнените продукти и смесите".

повече

За контакти:

гр. София, 1407

бул. "Черни връх" № 53

тел.: +359 2 8681363

+359 2 8683352

 

e-mail: director@ikht.bg

 

Designed By: TemplateWorld