Make a Different Way of Your Future 2breed

Кои сме ние

Институтът по криобиология и хранителни технологии

извършва научни изследвания, приложна, обслужваща и спомагателна дейност в областта на криобиологията и лиофилизацията, хранителните технологии, качеството и безопасността на храните и напитките, облъчването на храни и на биологично активните вещества за растениевъдството.

Новини

Новини, обяви, търгове

 

 

 

 

 • 27.04.2018
 • ИКХТ – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност професор по ш. 5. Технически науки, професионално направление 5.12. Хранителни технологии, научна специалност 02.11.11. Технология на биологично активните вещества (вкл. ензими, хормони, бел-тъчини), за нуждите на секция „Криобиология и лиофилизация“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

 • повече
 • 27.04.2018
 • ИКХТ – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент по ш. 5. Технически науки, професионално направление 5.12. Хранителни технологии, научна специалност 02.11.11. Технология на биологично активните вещества (вкл. ензими, хормони, бел-тъчини), за нуждите на секция „Технология на храните от животински произход“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

 • повече
 • 06.11.2017
 • Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност „ДОЦЕНТ”
  Професионално направление - 5.12 Хранителни технологии  

 • повече

 

 

Обучение

ИКХТ има програмна акредитация за обучение в ОНС "Доктор" по по 4 научни специалности: „Технология на месните и рибните продукти”, „Технология на алкохолните и безалкохолните напитки”, „Технология на биологично-активните вещества” и „Технология на преработката и съхранението на зърното, зърнените продукти и смесите".

повече

За контакти:

гр. София, 1407

бул. "Черни връх" № 53

тел.: +359 2 8681363

+359 2 8683352

+359 2 9556471

 

факс: +359 2 8683373

 

e-mail: director@ikht.bg

ibhi@speedbg.net

Designed By: TemplateWorld