Make a Different Way of Your Future 2breed

Кои сме ние

Институтът по криобиология и хранителни технологии

извършва научни изследвания, приложна, обслужваща и спомагателна дейност в областта на криобиологията и лиофилизацията, хранителните технологии, качеството и безопасността на храните и напитките, облъчването на храни и на биологично активните вещества за растениевъдството.

Новини

Новини, обяви, търгове

 

 

 

  • 10 юни 2016
  • Ръководството и колективът
    на Института по криобиология и хранителни технологии най-учтиво Ви канят на ОТКРИТ ДЕН на тема: „Хранителните технологии –
    минало, настояще и бъдеще”, който ще се проведе на 10.06.2016 г. от 9,30 ч. в сградата на ИКХТ.

  • повече

 

  • 20 май 2016
  • Ha 20.06.2016 r. от 11.00 часа в Заседателната зала на Института по криобиология и хранителни технологии (ИКХТ) – София, бул. “Черни връх“ 53, ще се проведе публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“ по докторска програма „Технология на биологично-активните вещества (вкл. Ензими, хормони, белтъчини)“ ш. 5.12 „Хранителни технологии“ на АЛЕКСАНДЪР СПАСОВ ВЪЛЧКОВ, редовен докторант в ИКХТ.

  • повече

 

 

Обучение

ИКХТ има програмна акредитация за обучение в ОНС "Доктор" по по 6 научни специалности: „Топлофизика и хидродинамика”, „Технология на месните и рибните продукти”, „Технология на алкохолните и безалкохолните напитки”, „Хладилна технология на хранителните продукти”, „Технология на биологично-активните вещества” и „Технология на преработката и съхранението на зърното, зърнените продукти и смесите".

повече

За контакти:

гр. София, 1407

бул. "Черни връх" № 53

тел.: +359 2 8681363

+359 2 8683352

+359 2 9556471

 

факс: +359 2 8683373

 

e-mail: director@ikht.bg

ibhi@speedbg.net

Designed By: TemplateWorld